Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

gheorgheni

Geomorfológia

Kép megtekintése

A Hagymás-hegységet felépítő hatalmas mészkőöszlet a földtörténeti középidőben rakódott le. Kialakulásának során az üledék lerakódás többször megszakadt, a hegység kiemelkedett, vagy lesüllyedt és hatalmas repedések, törések keletkeztek a kéregmozgások hatására. Ez történt a felső triász és az alsó júra határán az ókimériai szakaszban, amikor a terület kiemelkedett és megindult a lepusztulás. A folyamatot süllyedés követte, majd tovább folytatódott az üledékképződés. A kiemelkedések megismétlődtek az újkimériai és a hercinai szakaszokban is. Az újidőben a többszöri kiemelkedési, gyűrődési szakaszok, törések, vetődések, áttolódások a hegység mai arculatának kialakulásához vezettek. A kiemelkedett területeken a lepusztulással egyidőben megindultak a karsztosodási folyamatok is.

A Hagymás-hegységben a bőséges csapadékvíz a felszíni és a felszín alatti karsztos formák sokaságát alakította ki. A Fehér-mező hatalmas, ma már oldalain kinyílt medencéjében dolinasorokat, víznyelőket láthatunk. A mezőn hátravágódott Száraz-völgyben lépcsőzetesen ereszkedő kőüstöket találunk, amelyeket keskeny sziklacsatornák kötnek össze. A terület bővelkedik felszín alatti karsztjelenségekben is, több barlang is található a vidéken, melyek közül a legjelentősebbek:

a.) Kötej-barlang: a Fekete-Hagymás, Kis-Békás felé néző oldalában található 1240 m magasságban. Kényelmesen járható, 87 m hosszú barlang, amelyben érdekes, lublinittel bevont oszlopok láthatóak.

b.) Fekete-Hagymás-zsomboly: a Fekete-Hagymás Háromkút felé ereszkedő gerincén található 1250 m magasságban. Egyik, hóval telt aknája -10 m, a másik -20 m mély. A barlang oldalán cseppkőfolyás található.

c.) Nagy-Teleki-zsomboly: a Fehér-mezőtől keletre, a Nagy-Telek csúcstól északra található 1650 m magasságban. A zsomboly egy 20 m mély aknával kezdődik, amit egy hókupac zár el. Innen egy enyhén lejtő, 8 m hosszú járat kezdődik, mely egy újabb 9 m mély aknához vezet, és az aljáig egy (-40 m) keskeny, agyagos járat ereszkedik.

d.) Tolvaj-barlang: a Szakadát-tető Naskalat-patak felé néző oldalában, 1200 m magasságban nyílik az 50 m mély tektonikus barlang, mely oldalait cseppkőfolyások díszítik.

e.) Likas-zsomboly: a Likas-havas tetején nyílik a legendás hírű zsomboly. Teljes hossza 51 m és három, jól elkülöníthető részre oszlik. A felszíni nyílásnál a barlang átmérője 8 m, legszűkebb részén mindössze 3 m, az aljában pedig 9 m. A 34 m-es kürtő alján egy 3 m-es jégdugó található. Nyáron a jégdugó mellet szűk nyílás képződik, és ezen lehet lejutni az alsó barlangba, melynek mélysége további 17 m és törmelék, ún. álfenék zárja el.

f.) Vit-havas tektonikus barlangjai: A a Pongrác-tetőtől északra a Putna-patak fölött őrködik a Vit-havas. Keleti oldalában három zsomboly nyílik, melyek mélysége több tíy méter.

g.) A Békás-szoros barlangjai: a Gyilkos-tó és a Békás-szoros sziklafalaiban 51 barlangot tartanak számon. Többségük nehezen megközelíthető, kisebb barlang, különösebb cseppkőképződmények nélkül. A leghosszabb barlangok a Mária-forrással szembeni Bardócz-tömbben vannak, mint a Bardócz-szádabarlang (-141m), Vízesés-barlang (-69 m), Flacara-barlang (-242 m).

h.) Hóvirág-barlang (Munticel-barlang): a Munticel szikláinak keleti oldalában található. A 40 m hosszú és a 26 m széles barlangot 1973-ban fedezték fel.

Sursă: Forrás: Pál T. - Rab J. - Wild F. - Csíki K. kézíratai.