Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

gheorgheni

Ture de cules ciuperci

Vezi imagine

Bogățiile naturii și biodiversitatea zonei au avut și au un rol important în viața locuitorilor. Culesul, ca activitate gospodărească este în strânsă legătură în primul rând cu vegetația. Varietatea fructelor de pădure, a ciupercilor și a plantelor medicinale oferă o posibilitate utilă de relaxare și constituie o sursă de venit suplimentar. Dintre fructele de pădure cele mai semnificative amintim murele și afinele negre precum și cele roșii. Plantele medicinale cele mai răspândite sunt ciuboțica cucului, țintaura/potroaca, chimionul, gențiana galbenă. Iar printre cele mai cunoscute ciuperci din zonă se numără mânătarca, bureții galbeni și râșcovul.

Varietatea bureților este foarte bogată în zonă, dar întâlnim și numeroase tipuri otrăvitoare, de aceea este recomandat ca pentru această activitate să contactăm agențiile care au printre oferte și ture de cules ciuperci, deoarece conducătorii acestor ture sunt specialiști.