Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

gheorgheni

Flora și fauna

Vezi imagine

Flora și fauna regiunii este determinată de trei factori: condițiile impuse de climă, condițiile geomorfologice și condițiile de sol. La prima vedere observăm un mare masiv de pădure, în care alternează bradul cu foioasele, mai ales în partea estică a zonei. Pădurile înlănțuite sunt decorate prin versanți cu pajiști montane, la care se asociază vegetația stâncilor.

Valea Bicazului asemănător cu celelalte văi în epoca de gheață a fost zona de culegere a plantelor călătoare, după încălzirea climei a devenit cuibul de păstrare a plantelor. Speciile rămase aici împreună cu populațiile locale au contribuit la formarea covorului ierbos de azi. În această zonă extrem de bogată se găsesc o sumedenie de populații locale. Dintre acestea: cosacii bicăzeni (Astragalus pseudopurpureus), cetina de negi (Juniperus sabina), pinul de pădure ( Pinus sylvestris), tisa (Taxus baccata)- o specie rară- care la începutul secolului trecut apărea în cantități mari în această zonă, dar din păcate a fost distrusă în marea majoritate de ciobani și sculptori.

În zonă se disting patru tipuri de ecosisteme:

1. Flora și fauna stâncilor calcaroase: s-au format grupări specifice pe marginile stâncilor abrupți, unde la influența radiațiilor solare reflectate și temperaturii destul de ridicate s-au format grupuri variate de viețuitoare. Unele specii aici au găsit adăpost. Dintre rășinoase trebuie amintite pinul de pădure, tisa și cetine de negi. Pe marginile stâncilor se găsește păiușul (Festuca rupicola) în mari cantități. Pajiștile sunt decorate cu garofița de munte (Dianthus tenuifolius) și cu cimbrișor (Thymus comosus), acest asamblu este îmbogățit de specii precum iarba de soldină (Sedum acre), papucul doamnei (Cypripedium calceolus). Este foarte semnificativă floarea de colț (Leontopodium nivale), care este simbolul regiunii.

Dacă dintre plante floarea de colț este simbolul zonei, dintre animale capra de munte este considerată simbolul zonei. Capra de munte a fost adusă în zonă din Carpații Meridionali în anul 1970. Prima dată ea a apărut în Muntele Cohardul Mic, iar a raspândit și în Munții Hășmaș. Dintre speciile de păsări pe care le întâlnim aici, amintim rândunica și fluturașul de stâncă.

2. Flora și fauna pădurilor: cea mai răspândită specie este molidul. Este frecvent și amestecul de molid, brad și fag, mai ales pe partea estică a zonei. De-a lungul văilor este caracteristic paltinul.

Fauna cunoaște o bogăție deosebită în specii de vânat mare: cerbul carpatin, ursul brun, mistrețul, lupul și râsul. Se remarcă numeroase specii de păsări: cocoșul de munte, gușa roșie, alunarul, găița.

3. Flora și fauna pășunilor montane: pășunile și fânațele s-au format prin intervenția omului. În locurile umede, mlăștinoase cresc speciile de rogoz. Primăvara cu primele raze calde de soare înfloresc ghiocei.

Aici trăiesc și multe specii de fluturi: Issoria lathonia și Zygaena lonicerae. Reprezintă o mare valoare specia fluturele-lui-apollo. Este foarte răspândită șopârla de munte și vipera comună.

4. Flora și fauna apelor: în zona Lacului Roșu se găsesc specia broscărița și mana de apă. Pe marginea lacului cresc speciile de rogoz, pipirigul, și firuța.

Dintre speciile de pești întâlnite în apele zonei amintim: păstrăvul de lac și păstrăvul comun. Dintre reptile larg răspândite sunt: salamandra alpină, salamandra carpatică și buhaiul de baltă cu burtă galbenă. Dintre păsări amintim: pescărelul negru, codobătura de munte și rața mică, care cuibărește în Lacul Roșu.

Bogăția și diversitatea mediului înconjurător al zonei a avut și are un rol important în viața locuitorilor. Culesul, ca activitate gospodărească este în strânsă legătură în primul rând cu vegetația. Varietatea fructelor de pădure, a ciupercilor și a plantelor medicinale oferă o sursă utilă de relaxare și constituie o sursă importantă de venituri. Dintre fructele de pădure cele mai semnificative sunt murele și afinele negre precum și cele roșii. Plantele medicinale cele mai răspândite sunt ciuboțica cucului, țintaura/potroaca, chimionul, gențiana galbenă. Iar printre cele mai cunoscute ciuperci din zonă se numără mânătarca, bureții galbeni și râșcovul.

Sursă: Pál T. - Rab J. - Wild F. - Csíki K. kéziratai.