Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

gheorgheni

Lăzarea

Vezi imagine

Lăzarea (în maghiară Gyergyószárhegy) este o comună din județul Harghita, România. Comuna se află la 5 km nord de Gheorgheni, la poalele muntelui Szármány, la o altitudine de 770 m. Numele provine probabil de la denumirea muntelui Szár.

Date istorice

Teritoriul a fost locuit din timpuri străvechi. La vest de castelul medieval s–au descoperit vestigii din epoca bronzului până în evul mediu timpuriu. Istoria aşezării se împleteşte strâns cu istoria familiei Lázár. Castelul medieval a fost construit între 1450 şi 1532 în mai multe etape. În 1631 s-au adăugat bastioanele şi zidul fortificat, devenind un pompos castel renascentist. A devenit unul dintre cele mai importante centre de administraţie militară al Ţinutului Secuiesc. Aici şi-a petrecut o parte a copilăriei principele Gabriel Bethlen. Aici au învins cu vicleşug secuii conduşi de studentul Gábor la 6 septembrie 1658 invazia hoardelor tătare şi moldoveneşti. Cei căzuţi în această confruntare au fost înmormântaţi sub dâmbul Tătar. Placa memorială aşezată în anul 1908 ne aminteşte de aceste evenimente. În 1665 István Lázár a donat o bucată de pământ franciscanilor, unde i-au construit o capelă. În 1669 a venit de la Şumuleu Ciuc Kájoni János (înmormântat la Lăzarea în 1687) şi a constriut o clădire nouă, care a fost incendiată în 1707 şi 1748 şi a fost refăcută doar în 1752. În 1707 castelul a fost incendiat de trupele generalului imperial Acton în urma acestui incendiu doar un singur bastion a rămas întreg. După acest eveniment Ferenc Lázár a reconstruit castelul. În 1748 a avut loc un nou incendiu, şi a fost reconstruit din nou. Ultimul incediu a avut loc în 1842. La 22 mai 1872 şi mănăstirea a fost incendiată, apoi reconstruită. În anul 1910 dintre cei 4753 locuitori, 4420 sunt maghiari, 155 români și 139 germani. Pâna la Tratatul de la Trianon a aparținut de comitatul Ciuc, districtul Gheorgheni.

Obiective turistice

* S-a început renovarea castelului medieval Lázár. Din 1974 aici se organizează tabere de creaţie.
* Biserica Romano-Catolică a fost construirtă în jurul anului 1235 în stil roman, în secolul al 15-lea a fost reconstruită în stil gotic, iar în 1488 s-a construit şi turnul. În 1590 reformaţii au acaparat biserica şi au ars oltarele. În 1729, cu excepţia sanctuarului şi al turnului, biserica a fost demolată şi reconstruită. În 1930 a fost mărită, iar turnul a fost înălţat. * Capela Sfântul Anton datează din secolul al 15-lea se află pe vârful muntelui Szármány. Capela a fost reconstruită de familia Balló din Băţanii-Mari în anii 1700.
* Mănăstirea şi biserica franciscană se află pe versantul sudic al muntelui Szármány. A fost construită între 1669-1752. Ioan Căianu a fost guardianul mănăstirii între 1669-1674, statuia sa se poate vedea în zidul mănăstirii.